Học piano căn bản

Khóa học Piano cơ bản là lớp học Piano cho người lớn giúp cho học viên nắm vững các kỹ thuật cơ bản với sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô từ nhạc viện

Học đàn Piano lớp trẻ em

Vào giữa thế kỷ 18, đàn piano xuất hiện (trước được gọi là đại dương cầm) thay thế hoàn toàn cho vai trò của đàn clavecin (cla-vơ-xanh) rất thịnh hành trước đó................